Nyheter

Just nu arbetar jag med en Vård- och underhållsplan över Hemmesdynge kyrkogård i Källstorps församling.

Historik har kartlagts, beskrivningar över nuläget har gjort och straxt är skötselplanen helt klar!