Parker och offentliga miljöer

Förslag – planer och ideér till gröna stråk och grönområden, Höganäs
Förslag storskalig perennplanteringar, Kv Gäddorna, Malmö
Örtagård Sågudden Arvika
Järnvägspark i Trelleborg
Jubileumsträdgård Sofiero Slottspark
Katsuralunden, Jubileumsträdgården Sofiero slottspark
Woodland Sofiero, Jubileumsparken
Rondell Trelleborg
Plantering Östervångsparken Trelleborg
Lökprogrammet Sofiero slottspark, tidigt vårflor
Lökflor 2016 Sofiero slottspark, sent flor
Sommarflor Sofiero slottspark

Apelgården, Movium. Idé och projektering samt plantering. Tillsammans med landskapsarkitekt Anders Bramme. 2001
Lökplan Sofiero 2002. Utveckling av lökplanteringarna på Sofiero Slottsträdgård. Idépresentation, projektering, beställningslista lök. Medverkan vid plantering. Visning av lökplantering för allmänheten. Uppdrag av Helsingborgs kommun.
Lökplan Sofiero 2003. Utveckling av lökplanteringarna på Sofiero Slottsträdgård. Idépresentation, projektering, beställningslista lök. Medverkan vid plantering. Uppdrag av Helsingborgs kommun.
Lökförslag Slottsträdgården Malmö. På uppdrag av John Taylor.2005.
Sommarblomsprogram Simrishamns kommun. Växtförslag samt beställning av sommarblommor till offentliga sommarblomsurnor och rabatter. 2009.
Fylogenetisk Trädgård, Alnarps trädgårdslaboratorium. Förslag, planteringsplaner samt växtlistor. 2009.
Mästarrabatten – Uppdrag att formge 2011 års Mästarrabatt. GRO plantskolor och Gröna näringens riksorganisation. Förslag, plantering, skötsel samt illustrationer till 2011 års rabatt. www.mastarrabatt.se
Kryddträdgård i Arvikas offentliga stora park, Sågudden, Arvika. Etapp 1 anlagt 2012.
Rondell med perenner o lök. Trelleborg Anlagt 2012
Gestaltningsförslag Kv. Undret, Malmö. 2013
Växtförslag lekplats med inriktning odling, Gyllins trädgård, Malmö. 2013.
Gestaltningsförslag, konceptuella rum med fokus på vegetation och biotoper, Älmhult. 2014
Växtförslag Slotsvångskolan, Helsingborg. 2014
Magnolialund – woodlandplantering i Tivoliparken intill nya orangeriet, Kristianstad. Anlagt september 2014
Lorensdal, gestaltning av konferenscenter. Idéförslag.2014
Perenner, gestaltning offentlig perenn- och lökplantering Anderslövs torg. Anlagt 2014.

Perennplantering Östervångsparken, Trelleborg. Finplantering. Anlagt 2014
Växtförslag i samarbete med Andersson & Jönsson landskapsarkitekter. Takvegetation. Kv. Stettin, Stockholm
Kv. Gäddorna, Malmö stad. Växtförslag: Idé, utformning, växtförslag på stora planteringsytor, med biotopanpassad profil. Växtkonsult i samarbete med C-Landskap och Malmö stad. Pågående
Växtförslag Biofilter, gatumiljö, Kv. Gäddorna. Växtkonsult i samarbete med C-Landskap och Malmö stad. Pågående
Planering, idé, beställningslistor och anbudsförfarande – Det stora vårfloret Sofiero slottspark våren 2016. 150-års-jubileum
Planering, idé, beställningslistor och anbudsförfarande – Det stora sommarblomsfloret Sofiero slottspark sommaren 2016. 150-års-jubileum
Förslag Jubileumsträdgården, Sofiero. Skall anläggas våren 2016.
Pågåenede Järvägsparken i Trelleborg- Förslag utformning