Rådgivning

  • Rådgivning för privatpersoner;Har under åren varit på plats hos ett stort antal personer i deras trädgård. Under ca 1,5 h tid diskuterar vi trädgårdens karaktär, planläggning och nya idéer.
  • Movium rådgivare; svarar via Movium direkt på frågor om komposition med växter, artval, ståndort etc
  • Rådgivare på kyrkogårdar – På plats diskuterar vi problem och lösningar med planteringar och arter