Undervisning

UNDERVISNING

SLU; Kursansvarig för kurser som vänder sig till blivande landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer inom området växtkännedom och växtkomposition; i liten såväl som stor skala.

Kursansvarig för:
Växtmateriallära för åk 1-2. Innefattar kännedom om ett bassortiment av lövfällande lignoser, barrväxter och städsegrönt samt geofyter(lök och knöl).
Växtmateriallära , etablering och vegetationsutveckling för åk 3-4. Innefattar kännedom om ett utvecklat sortiment av lövfällande lignoser, barrväxter och städsegrönt, perenner och sommarblommor. Skötsel, etablering och utveckling av vegetation.

Växtkomposition. Kompositionsprinciper och gestaltning av parkrum och trädgård. Utformning av idéträdgårdar.
– Vad är trädgårdskonst? Kurs som vänder sig till åk3-5 landskapsarkitektstuderande. Gestaltning och utformning av stadsmiljöer, parkrum och trädgårdar i den mindre skalan. Tydlig koppling mellan växtmaterial och gestaltning
Färg- och Formlära för trädgårdsingenjörer-design. Grundläggande kurs inom rumsgestaltning och färg- och formlära med inriktning på trädgårdsdesign.
Installationer i rummet. Kurs för trädgårdsingenjörer med designinriktning . Fördjupning rumskomposition. Getsaltning av trädgård. Belysningsövningar.

Annan undervisning

Föreläsare och handledare i Peter Gaunitz årliga kurs : ’Stora perennkursen. 2005-2008.
Kursen riktade sig till yrkesverksamma inom området den yttre miljön. Både
inom offentliga och privata områden.
Kursansvarig tillsammans med Mona Holmberg i Perenn- och sommarblomskurs för parkanställda i Falkenbergs kommun. 2007. Moviums regi.
Handledare och föreläsare; Projektkurs för trädgårdsingenjörer- design. Tema: Linnéträdgård på Narva Borggård, Estland. Samarbete med Estnisk landskapsarkitektstuderande. Idéer och projektering. Workshop i Narva och Sverige. 2008.
Halvdagskurs perenn- och sommarblomsanvändning på bostadsgårdar, Helsingborgshem. Maj 2009.
Återkommande heldagskurser varje år i SKKS (Sveriges Kyrkogårds- och krematorieförbund) regi. Från 2008-. Rubrik hel föreläsningsdag: ’Perenner, prydnadsgräs, skötsel och lök på kyrkogården’.(Allingsås, Höör, Barkarby, Gävle, Karlstad, Eskilstuna, Umeå, Stockholm, Uppsala, Skövde, Växjö etc.
Föreläsning på Mäster Grön. Sommarblommor på kyrkogården.
Perennfestival 3 dgr, Movium , Alnarp. Föreläsningar samt guidning/ utbildning om nya och gamla perenner. Målgrupp; yrkes människor som vill fördjupa sig i perenner, prydnadsgräs och ormbunkar till offentliga och privata miljöer. September 2010.
Perennturné hösten 2010. 1,5 dagarskurser x 3 om perenner och dess skötsel i offentlig miljö. Kurs tillsammans med Mona Holmberg. Turné i Sävjö,

Föreläsning på Mäster Grön. Sommarblommor på kyrkogården.
Föreläsning för organisationen STAF; Användning av natursten i trädgårdar. 2010
Återkommande föreläsningar, handledning, seminarium etc på SLU, Alnarp. Ämnen; Bla Växtkomposition , sommarblommor, perenner, lök, skötsel av perenner, häckar och buskar. Illustrationsplaner, planteringsplaner och användning av växter i offentlig miljö. Färg- och formkurser för landskapsarkitekter. 2007 –
Lökturné, Movium våren 2011. Föreläsningsdagar tillsammans med Mona Holmberg. Helsingborg, Göteborg och Uppsala.
Utbildningsdagar vårlök , Movium maj 2014
Växtfestival vårlökar och vårblommande perenner, 3 dgr i Alnarp. Föreläsningar, guidning. Målgrupp; yrkesfolk som vill fördjupa sig. Våren 2011.Moviums regi.
Föreläsning om rosor och deras kompanjoner, Movium roskurs Juni 2012. Fredriksdal, Helsingborg tillsammans med bla Lars-Åke Gustavsson
Perennkurs för ykesaktiva 2,5 dgr, Stockholm, Moviums regi. Sept 2012
Lökkurs för yrkesaktiva tillsammans med Mona Holmberg, Movium regi. Linköping. 2014
Utbildningsdagar inom växtkännedom, Trädgårdsakademien. 2015